ANTECONTRACT

Conventia prin care o parte sau ambele parti se obliga sa semneze in viitor un anumit contract, ale carui clauze principale sunt determinate in prezent (va prezentam mai jos modelul nostru de antecontract).

AFINI

Persoanele intre care exista o legatura de rudenie (sotii intre ei nu sunt afini, asa cum nici rudele unuia dintre soti nu sunt afini cu rudele celuilalt sot).

CARTE FUNCIARA

Reprezinta situatia juridica exacta si completa a unui imobil, cuprinzand trei parti: foaia de avere, foaia de proprietate si foaia de sarcini.

CAPACITATE DE FOLOSINTA

Conform decretului 31/1954, reprezinta capacitatea de a avea drepturi si obligatii. Aceasta incepe la nasterea persoanei si inceteaza o data cu moartea acesteia.

CAPACITATE DE EXERCITIU

Potrivit aceluiasi decret 31/1954, reprezinta capacitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile, savarsind acte juridice (fie personal, fie prin reprezentantul legal, parinte sau tutore). Aceasta se dobandeste la data la care persoana devine majora (18 ani) si inceteza o data cu moartea persoanei sau cu ocazia punerii sub interdictie judecatoreasca.

COMUNITATE DE BUNURI

Conform art.30 Codul Familiei, bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri, adica se prezuma ca sunt bunuri comune. In cazul bunurilor comune, regimul juridic al acestora difera dupa cum sunt bunuri mobile sau imobile. In cazul bunurilor mobile, oricare dintre soti poate efectua acte de instrainare sau de grevare cu drepturi reale a acestora fara a avea nevoie de consimtamantul expres al celuilat sot. In schimb, in cazul bunurilor imobile, actele de instrainare se pot incheia valabil doar cu consimtamantul expres al ambilor soti.

CONTRACT DE LOCATIUNE

Contractul prin care o persoana numita LOCATOR pune la dispozitia altei persoane numita LOCATAR folosinta unui bun individual determinat, pe o anumita perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie. (Mai jos va punem la dispozitie modelele noastre de contract de inchiriere intre persoane fizice, respectiv intre o persoana fizica si o persoana juridica).

DREPTURI REALE

Sunt acele drepturi care confera titularului lor dreptul de a-si exercita in mod direct si fara concursul altei persoane anumite atribute cu privire la un bun.

DREPTURI DE CREANTA

Sunt acele drepturi care confera tituarului lor posibilitatea de a cere unei alte persoane individual determinata sa dea, sa faca, sau sa nu faca ceva.

DREPT DE UZUFRUCT

Dreptul recunoscut de proprietar unei alte persoane de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele intocmai ca si proprietarul, avand insa obligatia de a conserva bunul ca atare pentru a-l putea restitui proprietarului la incetarea uzufructului. Uzufructul este un drept temporar care inceteaza la data stabilita de parti sau in lipsa unui termen la moartea uzufructuarului.

DREPT DE UZ

Este un drept de uzufruct limitat, care ii confera titularului sau posibilitatea de a-l folosi si de a-i culege fructele dar numai in masura in care sunt necesare pentru satisfacerea trebuintelor lui si ale familiei lui.

DREPT DE HABITATIE

Este un drept de uz care are ca obiect o locuinta.

DREPT DE SERVITUTE

Reprezinta o sarcina impusa asupra unui fond (teren) pentru utilitatea unui alt fond invecinat care apartine unui alt proprietar. Exemplificand, se poate spune ca dreptul proprietarului unui teren infundat de a trece peste terenurile invecinate pentru a ajunge la o cale publica reprezinta o servitute.

DREPT DE SUPERFICIE

Este alcatuit din dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste cladirea respectiva.

DREPT DE IPOTECA

Reprezinta un drept real imobiliar care are menirea sa garanteze o creanta si care confera creditorului ipotecar posibilitatea ca, la nevoie, sa isi satisfaca dreptul de creanta valorificand bunul ce formeaza obiectul ipotecii. Ipoteca mai confera titularului si dreptul de preferinta, adica creditorul ipotecar aflat in concurs cu alti creditori isi va satisface cu prioritate creanta sa, in raport cu ceilalti creditori. Asadar, ipoteca are ca obiect bunuri imobile, care raman in patrimoniul debitorului.

EVICTIUNE

Pierderea totala sau partiala a lucrului vandut ca urmare a unei hotarari judecatoresti care pornind de la o cauza anterioara ii recunoaste unui tert fie un drept de proprietate, fie un alt drept din categoria drepturilor reale asupra aceluiasi lucru.

GAJUL

Se mai numeste si amanet si este tot o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca, cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.

INOPOZABILITATE

Este sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice.

NULITATE

Reprezinta o sanctiune care lipseste actul juridic de efectele sale firesti sau de o parte a acestora atunci cand actul juridic a fost incheiat cu nerespectarea conditiilor de valabilitate sau cu incalcarea unor dispozitii legale imperative.

MANDAT

Este un contract in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.

PROBE

Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.

PARTI

Persoanele care participa la incheierea actului juridic, personal sau prin reprezentanti si in privinta carora se produc efectele actului juridic.

POPRIRE

Este o masura de executare silita care se dispune atunci cand debitorul unei obligatii are la randul sau un alt debitor.

RENTA VIAGERA

Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atat timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.

PROMISIUNE DE VANZARE

Se deosebeste de contractul de vanzare-cumparare, in primul rand prin natura obligatiei la care ii da nastere: adica obligatie de a face si nu obligatie de a da, (respectiv de a transfera proprietatea asa cum se intampla in cazul contractului).

REZOLUTIUNE

Desfiintarea unui contract bilateral, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat culpabil obligatiile ce ii reveneau prin respectivul contract. (Este vorba de contractele cu executare uno ictu, adica dintr-o data).

REZILIERE

Desfiintarea unui contract bilateral, cu executare succesiva in timp, ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiiilor contractuale.

REVOCARE

Este o sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.

TERTI

Persoane complet straine de actul juridic, adica persoane carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.

VICII ASCUNSE

De fapt, sunt niste deficiente ale unui bun, care ii afecteaza acestuia utilitatea, facand-o sa scada. Viciile se pot numi ascunse atunci cand nu se pot descoperi la o cercetare cat mai atenta si mai serioasa, pe care orice cumparator este obligat sa o faca fie personal, fie apeland la o persoana de specialitate.

SULTA

Suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb se numesc copermutanti), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala. In cazul contractului de schimb imobiliar sunt aplicabile regulile de la vanzare-cumparare cu luarea in considerare a unor exceptii prevazute de art.1407, 1408 Cod Civil

SUBROGATIA

Proces de inlocuire a unei persoane cu o alta persoana.